Bank Details

WISDOM BOYS FEE AC                                            IBAN         PK90 HABB 0015 9279 0002 3803

WISDOM COLLEGE FEE AC                                    IBAN         PK58 HABB 0015 9279 0002 3603  

WISDOM COLLEGE HOSTEL AC                           IBAN         PK74 HABB 0015 9279 0002 3703  

B LINES TRANSPORT SERVICES                          IBAN         PK10 HABB 0015 9279 0004 2703 

WISDOM BOYS SCHOOL HIFAZ SECTION       IBAN         PK14 HABB 0015 9279 0015 6703 

WISDOM GIRLS FEE AC                                           IBAN          PK25 HABB 0015 9279 0002 4003